OGŁOSZENIE NABORU

Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w realizacji zadania publicznego „Młodzi niepodlegli”, do oferty złożonej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Do udziału w realizacji w/w zadania publicznego zapraszamy młodzież
z powiatu puławskiego, w wieku 15-18 lat, chłopców i dziewcząt, wykazujących zainteresowanie uprawianiem strzelectwa sportowego, historią, ceniących sobie sportowe współzawodnictwo, cechujących się wysokim poziomem samodyscypliny
i chętnych do pozyskania nowych umiejętności.

Celem zadania jest przeszkolenie 20-to osobowej  grupy młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego i wcielenie przeszkolonej grupy w struktury organizacji macierzystej KSS PATRON w formie sekcji młodzieżowej powyższej organizacji.

Termin 12.06.2018 r.

Kontakt tel. 510080150