Uchwała KSS Patron u wykreśleniu członków stowarzyszenia.

Zarząd KSS PATRON zatwierdził uchwałę o wykreśleniu członków którzy nie opłacili składki członkowskiej za 2018 rok z dniem 20/07/2018.