Stowarzyszenie – Zarząd

Zarząd KSS PATRON

Prezes – Marek Ilczuk tel. 609 767 076
Vice Prezes – Artur Boruczenko tel. 514 600 434
Sekretarz  – Janusz Frąc  tel. 500 256 621
Skarbnik – Mariusz Bojarczuk tel.: 503794613

Członek  – Paweł Derecki tel.: 785055054

Komisja Rewizyjna

Tomasz Dec – Przewodniczący
Wojciech Czerniak – Członek
Tomasz Frączek – Członek

Do pobrania: Regulamin pracy zarządu KSS Patron

Do pobrania: Regulamin pracy komisji rewizyjnej