Wysokość składki członkowskiej i opłata wpisowa na rok 2017.

Informujemy o wysokości opłat na rok 2017.

– Składka członkowska wynosi 150 zł .

– Opłata wpisowa do Stowarzyszenia wynosi 200 zł.

Członkowie KSS Patron winni dokonać wpłaty składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia do 31.01.2017r.

Numer konta i dane do wpłaty znajdują się na stronie KONTAKT

KSS PATRON