LICENCJE ZAWODNICZE 2019 – ważna informacja

Informujemy, że wnioski za licencje zawodnicze na 2019 będą składane za pośrednictwem Portalu – https://portal.pzss.org.pl. Składanie wniosków będzie możliwe od dnia 1 listopada.
Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają za pośrednictwem Klubów: Klub dokonuje zbiorczego przelewu za pośrednictwem Portalu z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych dotpay.
Bezwzględnie nie należy wnosić opłat zwykłym przelewem na konto PZSS, gdyż takie opłaty nie będą mogły zostać przeksięgowane.
Licencje na 2018 rok są wydawane na dotychczasowych zasadach: należy złożyć wniosek w wersji papierowej, a opłaty dokonać przelewem tradycyjnym.

Źródło: https://www.pzss.org.pl

Domyślnym loginem jest adres e-mail a hasłem startowym nr PESEL Przy pierwszym logowaniu hasło zostanie zmienione.

Konto Stowarzyszenia do wpłat: 33 8200 0008 2001 0022 8488 0001
Tytułem: Licencja 2019

Osoby, które nie mogą zalogowac się na stronie PZSS, prosimy o kontakt na adres email ksspatron@ksspatron.pl