Zawody PUCHAR LATA 2022 CZ. II – 18.09.2022


REGULAMIN

I. Organizator:

Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON

II. Cel zawodów:

Popularyzacja sportu strzeleckiego

Wyłonienie najlepszych strzelców

Zaliczenie startów do przedłużenia licencji na 2023 rok

III. Termin i miejsce zawodów:

18 wrzesień 2022. godz. 8.00, Strzelnica KSS PATRON Krasnystaw, m. Borowica, gm. Łopiennik Górny.

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

  • członkowie klubów posiadający licencje lub patenty strzeleckie
  • warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości 20 zł za konkurencje

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Stowarzyszenia.

V. Konkurencje:

  • karabin dowolny bz 50 m – 20 strz. leżąc, stojąc czas: 15 min.
  • pistolet Pcz, Pbz 25m – 20 strz. czas: 15 min
  • strzelba gładko lufowa 5 rzutek. czas: 3 min

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum i TT. Konkurencje zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zawodów KSS PATRON. Zawody z Obserwatorem.

Konkurencje pistoletowe/karabinowe 9.00-11.00+12.00-14.00+15.00-17.00

Konkurencja rzutki rozegrana zostanie od 8.00 – 8.45 dla zawodników zapisanych 9.00-11.00, 11.00-11.45 dla zawodników zapisanych 12.00-14.00 oraz 14.00-14.45 dla zawodników zapisanych 15.00-17.00

VI. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”.

Klasyfikacja, suma  konkurencji karabin + pistolet + strzelba. W wypadku takich samych wyników miejsca ustalane będą zgodnie z zasadami PZSS.

VII. Nagrody i wyróżnienia w klasyfikacji łącznej z całości turnieju

Za zdobycie miejsca I,II,III nagrody.

Za zdobycie I-VI miejsca dyplomy.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody niespodzianki.

VIII. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia w systemie elektronicznym na stronie KSS PATRON od 8.09.2022 (czwartek) godz. 00.00 do 15.09.2022 (czwartek) godz. 24.00. lub w sekretariacie w dniu zawodów.

Opłata startowego przed zawodami w Sekretariacie Zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przybycia 30 min przed rozpoczęciem konkurencji.

Organizatorzy.