Zawody Puchar Wiosny cz. III – 16.06.2024

I. Organizator:

Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON

II. Cel zawodów:

Popularyzacja sportu strzeleckiego

Wyłonienie najlepszych strzelców

Zaliczenie startów do przedłużenia licencji na 2025 rok

III. Termin i miejsce zawodów:

16 czerwiec 2024. godz. 8.00-17.00, Strzelnice KSS PATRON KRASNYSTAW, m. Borowica, gm. Łopiennik Górny.

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

-członkowie klubów posiadający licencje ewentualnie patenty strzeleckie

-warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości 30 za konkurencję.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności statutowej Stowarzyszenia.

V. Konkurencje:

  • karabin dowolny bz 50m–20 strz. leżąc, stojąc (strzały próbne 5min) czas: 15 min.

– pistolet Pcz, Psp 25m–20 strz. (strzały próbne 5min) czas: 15 min

– strzelba dwulufowa/dubeltówka 5 rzutek. czas: 3 min

Broń i amunicja własne lub Stowarzyszenia. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zawodów PATRON Krasnystaw. Z przyczyn technicznych, organizator dopuszcza wykonującemu czynności strzeleckie, posiadanie na stanowisku strzeleckim więcej niż 1 szt broni, zabezpieczoną zgodnie z regulaminem strzelnicy.

Zawody z Obserwatorem.

Konkurencje pistoletowe/karabinowe 9.00-11.00+12.00-14.00+15.00-17.00

Konkurencja rzutki rozegrana zostanie od 8.00 – 8.45+11.00-11.45+14.00-14.45

VI. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”.

Klasyfikacja, suma  konkurencji karabin + pistolet + strzelba. W wypadku takich samych wyników, miejsca ustalane będą zgodnie z zasadami PZSS.

VII. Nagrody i wyróżnienia w klasyfikacji łącznej.

Za zdobycie miejsca I,II,III w klasyfikacji łącznej nagrody.

Za zdobycie I-VI miejsca dyplomy.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody niespodzianki.

VIII. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia w systemie elektronicznym na stronie KSS PATRON od 06.06.2024(czwartek) godz. 00.00 do 13.06.2024(czwartek) godz. 24.00. lub w sekretariacie w dniu zawodów.

Opłata startowego przed zawodami w Sekretariacie Zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przybycia na strzelnicę min. 45 min przed rozpoczęciem konkurencji. Reklamacje wyników tylko w trakcie trwania zawodów.

Organizatorzy.