Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KSS Patron

Niniejszym zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Krasnostawskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Patron na dzień 21.05.2017r. na godzinę 14:00 w Krasnymstawie, ul. Rejowiecka 3 (miejsce poprzedniego Walnego Zebrania). Tematem zebrania będą proponowane zmiany w Zarządzie KSS Patron.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KSS Patron Krasnystaw
Tomasz Dec