Wojewódzkie Zawody w strzelaniu konkurencji kulowych Karabin i Pistolet 2017r.

Regulamin Wojewódzkich Zawodów w strzelaniu konkurencji kulowych 

Karabin i Pistolet 2017r.

(zawody z Obserwatorem LZSS, ujęte w kalendarzu imprez LZSS na 2017r.)

1. Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych strzelców województwa lubelskiego.

2.Termin i miejsce zawodów: zawody odbędą się: 14 maja 2017r.  w godzinach od 830 do 1600 na strzelnicy sportowej przy Rotundzie w Zamościu.

Uwaga: przydzielenie zawodnikom stanowisk oraz rozkładu czasowego w poszczególnych zmianach nastąpi po opłaceniu startowego w biurze zawodów na strzelnicy,

od 830-1400 konkurencje Psp30, Pcz30 sześć zmian (5 min. strzały próbne + 6 x 5 min. strzały oceniane), ilość osobostartów ograniczona jest do 120 osobostartów wg kolejności zapisów,

od 1400-1600 konkurencja Ksp3x20 – dwie zmiany (15 min. czas przygotowawczy i strzały próbne + 3 x 20 min. strzały oceniane), ilość osobostartów ograniczona jest do 40 osobostartów wg kolejności zapisów,

czas rozpoczęcia poszczególnych konkurencji może ulec zmianie. 

3. Organizator: organizatorem zawodów jest KSS „Vis” i KSS „Patron”.

4. Konkurencje: zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach:

Psp30 (część dokładna), Pcz30 (część dokładna) open, Ksp3x20

5. Uczestnictwo: w zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki i zawodnicy wszystkich grup wiekowych z klubów i sekcji strzeleckich zrzeszonych w LZSS Lublin plus indywidualnie zaproszone Kluby spoza województwa, posiadający licencje strzeleckie lub patenty strzeleckie.

6. Zgłoszenia: imienne na strzelnicy w dniu zawodów.

7. Broń i amunicja: broń i amunicja własna zawodników.

8. Klasyfikacja: indywidualna open.

9. Koszty: koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów z opłat startowego. Startowe opłacają zawodnicy przed rozpoczęciem zawodów w biurze zawodów.

Wysokość opłaty startowej: wynosi 30zł, dla każdej konkurencji.

10. Wyróżnienia: Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach miejsca od 1 do 3 medale oraz nagrody i upominki, miejsca 1 – 8 dyplomy.

Warunkiem odbioru nagród i upominków jest obecność zawodnika przy dekoracji po zakończeniu zawodów.

11.Inne:  

  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ISSF, PZSS i niniejszym regulaminem.
  • Ostateczne decyzje w kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje organizator zawodów.

Organizatorzy

Regulamin zawodów