Letnie Zawody Strzeleckie KSS PATRON – 30.07.2017

W dniu 30.07.2017 roku odbędą się Letnie Zawody Strzeleckie KSS PATRON

Zapisy przez program KSSPatronZawody rozpoczną się w niedzielę 23 lipca o godzinie 0:00.

Strzelamy konkurencje: Trap5, Psp10, Pcz10, KdwL10, KdwS10.

Zawody rozbijamy na trzy części. Na strzelbę można się zapisać w godzinach 8:00 – 8:45 lub 11:00 – 11:45 lub 14:00 – 14:45 natomiast na konkurencje kulowe (pistolet i karabin) w godzinach 9:00 – 10:45, 12:00 – 13:45 lub 15:00 – 16:45. Proszę pamiętać – TO SĄ TE SAME KONKURENCJE kontynuowane w kolejnych godzinach, więc na każdą zapisujemy się tylko raz.

POBIERZ – instrukcja instalacji i używania programu KSS PATRON ZAWODY.

Bardzo proszę zapoznać się z CAŁĄ instrukcją przed instalacją programu. Wyjaśnione są tam wszystkie pytania i wątpliwości, które mogą pojawić się przy instalacji lub używaniu programu.

KSS Patron

     REGULAMIN

LETNIE ZAWODY STRZELECKIE

  1. Organizator:

Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON

 

  1. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Wyłonienie najlepszych strzelców

Zaliczenie startów do przedłużenia licencji na 2018 rok

 

III. Termin i miejsce zawodów:

30 lipiec 2017. godz. 8.00 Strzelnica KSS PATRON                  m. Borowica, gm. Łopiennik Górny.

 

  1. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

-członkowie klubów posiadający patenty strzeleckie i licencje

-warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości  20 zł za konkurencje

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Stowarzyszenia.

 

  1. Konkurencje:
  • karabin dowolny bz 50 m – 10 strz. leżąc, stojąc              czas: 15 min.

–    pistolet Pcz, Psp        25m – 10 strz.                                   czas: 15 min

–   strzelba gładko lufowa           5 rzutki.                                  czas:  3 min

 

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zawodów  KSS PATRON.         Zawody z Obserwatorem.

Konkurencje pistoletowe/karabinowe 9.00-11.00+12.00-14.00+15.00-17.00

Konkurencja rzutki rozegrana zostanie od 8.00 – 8.45 dla zawodników zapisanych 9.00-11.00, 11.00-11.45 dla zawodników zapisanych 12.00-14.00 oraz 14.00-14.45 dla zawodników zapisanych 15.00-17.00

 

  1. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”.

Klasyfikacja, suma  konkurencji karabin + pistolet + strzelba. W wypadku takich samych wyników miejsca ustalane będą zgodnie z zasadami PZSS.

 

VII. Nagrody i wyróżnienia  w klasyfikacji łącznej

Za zdobycie miejsca I miejsca Puchar.

Za zdobycie I-VI miejsca dyplomy.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody niespodzianki.

 

VIII. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia e-mail zapisy@ksspatron.pl  od 23.07.2017 r.

Opłata startowego przed zawodami w Sekretariacie Zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przybycia  30 min przed rozpoczęciem konkurencji.

 

Organizatorzy.