Partycypacja w kosztach poniesionych przez członka KSS PATRON w zawodach strzeleckich.

WARUNKI:
1. ZAWODY UJĘTE W KALENDARZU PZSS, IFFS, itp.
2. RANGA ZAWODÓW –MISTRZOSTWA POLSKI, PUCHAR POLSKI
3. ZAJĘTE MIEJSCE – 1/500 PLN, 2/400PLN, 3/300PLN

PARTYCYPACJA OBEJMUJE JEDNO NAJWYŻSZE ZAJĘTE MIEJSCE W DANYCH ZAWODACH.