Jesienne Zawody Strzeleckie – 01.10.2017 Strzelnica KSS Patron Borowica

REGULAMIN JESIENNE ZAWODY STRZELECKIE

I. Organizator: Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON

II. Cel zawodów:
Popularyzacja strzelectwa sportowego
Wyłonienie najlepszych strzelców
Zaliczenie startów do przedłużenia licencji na 2018 rok

III. Termin i miejsce zawodów:
01 październik 2017. godz. 8.00 Strzelnica KSS PATRON m. Borowica, gm. Łopiennik Górny.

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:
-członkowie klubów posiadający patenty strzeleckie i licencje
-warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości 20 zł za konkurencje
Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Stowarzyszenia.

V. Konkurencje:
karabin dowolny bz 50 m – 3+10 strz. leżąc, stojąc czas: 15 min.
– pistolet Pcz, Psp 25m – 3+10 strz. czas: 15 min
– strzelba gładko lufowa 5 rzutki. czas: 3 min

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zawodów KSS PATRON. Zawody z Obserwatorem.
Konkurencje pistoletowe/karabinowe 9.00-11.00+12.00-14.00+15.00-17.00
Konkurencja rzutki rozegrana zostanie od 8.00 – 8.45 dla zawodników zapisanych 9.00-11.00, 11.00-11.45 dla zawodników zapisanych 12.00-14.00 oraz 14.00-14.45 dla zawodników zapisanych 15.00-17.00

VI. Klasyfikacja:
Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”.
Klasyfikacja, suma  konkurencji karabin + pistolet + strzelba. W wypadku takich samych wyników miejsca ustalane będą zgodnie z zasadami PZSS.

VII. Nagrody i wyróżnienia w klasyfikacji łącznej
Za zdobycie miejsca I miejsca Puchar.
Za zdobycie I-VI miejsca dyplomy.
Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody niespodzianki.

VIII. Sprawy organizacyjne.
Zgłoszenia w systemie elektronicznym na stronie KSS PATRON od 22.09.2017 (piątek) godz. 00.00 do 28.09.2017 (czwartek) godz. 24.00. lub w sekretariacie w dniu zawodów godz. 13.30.
Opłata startowego przed zawodami w Sekretariacie Zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do przybycia 30 min przed rozpoczęciem konkurencji.

Organizatorzy.