PUCHAR ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – 05 11 2017, BOROWICA

W dniu 05.11.2017 roku odbędą się zawody strzeleckie KSS PATRON o „Puchar Święta Niepodległości”.

Zapisy przez program KSSPatronZawody rozpoczną się w piątek 27 października o godzinie 0:00. Zakończą w czwartek 02.11.2017 o godz. 24:00

Strzelamy konkurencje: Trap5, Psp10, Pcz10, KdwL10, KdwS10.

Zawody rozbijamy na trzy części. Na strzelbę można się zapisać w godzinach 8:00 – 8:45 lub 11:00 – 11:45 lub 14:00 – 14:45 natomiast na konkurencje kulowe (pistolet i karabin) w godzinach 9:00 – 10:45, 12:00 – 13:45 lub 15:00 – 16:45. Proszę pamiętać – TO SĄ TE SAME KONKURENCJE kontynuowane w kolejnych godzinach, więc na każdą zapisujemy się tylko raz.

POBIERZ – instrukcja instalacji i używania programu KSS PATRON ZAWODY.

Bardzo proszę zapoznać się z CAŁĄ instrukcją przed instalacją programu. Wyjaśnione są tam wszystkie pytania i wątpliwości, które mogą pojawić się przy instalacji lub używaniu programu.

KSS Patron

REGULAMIN
I. Organizator:
Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON

II. Cel zawodów:
Popularyzacja strzelectwa sportowego
Wyłonienie najlepszych strzelców
Zaliczenie startów do przedłużenia licencji na 2018 rok

III. Termin i miejsce zawodów:
05 LISTOPAD 2017. godz. 8.00 Strzelnica KSS PATRON m. Borowica, gm. Łopiennik Górny.

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:
-członkowie klubów posiadający patenty strzeleckie i licencje
-warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości 20 zł za konkurencje
Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Stowarzyszenia.

V. Konkurencje:
– karabin dowolny bz 50 m – 3+10 strz. leżąc, stojąc czas: 15 min.
– pistolet Pcz, Psp 25m – 3+10 strz. czas: 15 min
– strzelba gładko lufowa 5 rzutki. czas: 3 min

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zawodów KSS PATRON. Zawody z Obserwatorem.
Konkurencje pistoletowe/karabinowe 9.00-11.00+12.00-14.00+15.00-17.00
Konkurencja rzutki rozegrana zostanie od 8.00 – 8.45 dla zawodników zapisanych 9.00-11.00, 11.00-11.45 dla zawodników zapisanych 12.00-14.00 oraz 14.00-14.45 dla zawodników zapisanych 15.00-17.00

VI. Klasyfikacja:
Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”.
Klasyfikacja, suma konkurencji karabin + pistolet + strzelba. W wypadku takich samych wyników miejsca ustalane będą zgodnie z zasadami PZSS.

VII. Nagrody i wyróżnienia w klasyfikacji łącznej
Za zdobycie miejsca I miejsca Puchar.
Za zdobycie I-VI miejsca dyplomy.
Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody niespodzianki.

VIII. Sprawy organizacyjne.
Zgłoszenia w systemie elektronicznym na stronie KSS PATRON od 27.10.2017 (piątek) godz. 00.00 do 02.11.2017 (czwartek) godz. 24.00. lub w sekretariacie w dniu zawodów godz. 13.30.
Opłata startowego przed zawodami w Sekretariacie Zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do przybycia 30 min przed rozpoczęciem konkurencji.

Organizatorzy.