Zawody o Puchar Wszechstronnego Strzelca cz. I – 15.04.2018 BOROWICA

REGULAMIN

PUCHAR WSZECHSTRONNEGO STRZELCA CZ I

  1. Organizator:

Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON

  1. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Wyłonienie najlepszych strzelców

Zaliczenie startów do przedłużenia licencji na 2019 rok

III. Termin i miejsce zawodów:

15 KWIECIEŃ 2018. godz. 8.00 Strzelnica KSS PATRON                  m. Borowica, gm. Łopiennik Górny.

  1. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

-członkowie klubów posiadający patenty strzeleckie i licencje

-warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości  20 zł za konkurencje

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Stowarzyszenia.

  1. Konkurencje:
  • karabin dowolny bz 50 m – 20 strz. leżąc, stojąc              czas: 15 min.

–    pistolet Pcz, Psp         25m – 20 strz.                                   czas: 15 min

–   strzelba gładko lufowa           5 rzutki.                                   czas:  3 min

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zawodów  KSS PATRON.         Zawody z Obserwatorem.

Konkurencje pistoletowe/karabinowe 9.00-11.00+12.00-14.00+15.00-17.00

Konkurencja rzutki rozegrana zostanie od 8.00 – 8.45 dla zawodników zapisanych 9.00-11.00, 11.00-11.45 dla zawodników zapisanych 12.00-14.00 oraz 14.00-14.45 dla zawodników zapisanych 15.00-17.00

  1. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”.

Klasyfikacja, suma  konkurencji karabin + pistolet + strzelba. W wypadku takich samych wyników miejsca ustalane będą zgodnie z zasadami PZSS.

VII. Nagrody i wyróżnienia  w klasyfikacji łącznej

Za zdobycie miejsca I miejsca Puchar.

Za zdobycie I-VI miejsca dyplomy.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody niespodzianki.

VIII. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia w systemie elektronicznym na stronie KSS PATRON  od 06.04.2018 (piątek) godz. 00.00 do 12.04.2018 (czwartek) godz. 24.00. lub w sekretariacie w dniu zawodów godz. 13.30.

Opłata startowego przed zawodami w Sekretariacie Zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przybycia  30 min przed rozpoczęciem konkurencji.

Organizatorzy.