Kontakt

KRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE PATRON
ul. Szkolna 7/72, Krasnystaw
22-300 Krasnystaw
NIP: 564-178-75-80
REGON: 061538284
KRS: 0000455434

Kontakt telefoniczny – ZARZĄD
Prezes Zarządu – 609 767 076
Wiceprezes Zarządu – 888 585 660
Wiceprezes Zarządu – 737 987 959
Sekretarz Zarządu – 601 172 811
Skarbnik Zarządu – 503 794 613
Członek Zarządu – 662 405 149

Kontakt telefoniczny – KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 668 024 725
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – 691 017 762
Członek Komisji Rewizyjnej – 608 400 779

Konto Stowarzyszenia do wpłat:
Bank Spółdzielczy Krasnystaw
33 8200 0008 2001 0022 8488 0001
Kontakt mailowy : ksspatron@ksspatron.pl
Składka członkowska za rok 2021 wynosi 200 zł,
wpisowe do Stowarzyszenia wynosi 200zł.