Walne Zgromadzenie Członków KSS Patron

Zarząd KSS PATRON Krasnystaw informuje, że na dzień 29.08.2021, I termin 14.00, II termin 14.15 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w Krasnymstawie, ul. Rejowiecka 5

Za Zarząd
Prezes Zarządu Marek Ilczuk