Kontakt

KRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE PATRON
ul. Szkolna 7/72, Krasnystaw
22-300 Krasnystaw
REGON: 061538284
KRS: 0000455434
Kontakt telefoniczny
Prezes – 609 767 076
Konto Stowarzyszenia do wpłat:
Bank Spółdzielczy Krasnystaw
33 8200 0008 2001 0022 8488 0001
Kontakt mailowy : ksspatron@ksspatron.pl

 

Składka członkowska za rok 2018 wynosi 200 zł,
wpisowe do Stowarzyszenia wynosi 200zł.